آئین افتتاح همزمان پروژه های بنیاد مستضعفان

افتتاح همزمان ویدئوکنفرانسی پروژه دامپروری در استان های کردستان، کرمانشاه و اصفهان
این مراسم که با همکاری مجموعه تیوا و لایوگرافی در شهر های قروه در استان کردستان، اراک در استان مرکزی، اردستان در اصفهان و کرمانشاه اجرا شد‌. با ارتباط همزمان ویدیوکنفرانسی مابین این مناطق توسط رئیس بنیاد مستضعفین کشور آقای فتاح انجام پذیرفت