اختتامیه اولین جشنواره نوآوران نوجوان

این همایش توسط آکادمی فراز و با حمایت باشگاه کارآفرینی تیوان در تاریخ 23 و 24 اسفند ماه 1397 اجرا گردید.