کارگاه آنلاین آموزش پخت انواع پیتزا

در این کارگاه آنلاین یا وبینار سرکار خانم سلیمی به همراه آقای آرمین تقی پور پخت انواع پیتزا و برگر و سس های مختلف را آموزش دادند و به شرکت کنندگان گواهینامه بین لمللی حضور در این کارگاه اعطا گردید.