برنامه ویژه داروسازی دکتر عبیدی به مناسبت روز جهانی ام اس