جلسه نقد و بررسی آنلاین پروژه های کانون معماران معاصر

پخش زنده روز دوم جلسه نقد و بررسی پروژه های نهایی کانون معماران معاصر