اجرای ویدئوکنفرانس با بیش از 20 سخنران در سطح دنیا با محل برگزاری کنگره در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.