سمینار دیماه دکتر سید حمید محتشمی

” انگیزه، قوی ترین عضله موفقیت ” عنوان سمینار دی ماه استاد دکتر سید حمید محتمشی بود که با حضور 700 نفر از دنبال کنندگان ایشان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی اجرا برای مخاطبان خارج از کشور و شهرستانی ها و… نیز بصورت پخش زنده اینترنتی اجرا شد.