کارگاه یک روزه صفر تا صد دیجیتال مارکتینگ با نگاه ویژه به بازاریابی اینستاگرام با سخنرانی حمید صباغی