پخش زنده اینترنتی در صفحه اینستاگرامی جشنواره سیپال به آدرس cipalfashionfestival اجرا شد