آموزشگاه دنیای شیرین با مربیگری خانم سلیمی و قربانی شیوه پخت 10 مدل باقلوای استانبولی را بصورت وبینار آموزش دادند.