طراحی، سناریو نویسی و راه اندازی تلویزیون زنده اینترتی و پوشش خبری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ با همکاری شرکت ایده پردازان