مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین

پخش زنده مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین